DUYURULAR :
Kategoriler
Hukuk
#
Sayfa :
200 
Cilt :
Ciltsiz 
Boyut :
16 X 24 
Son Baskı :
06 Ocak, 2000 
İlk Baskı :
06 Ocak, 2000 
Barkod :
Kapak Türü :
Karton 
Yayın Dili :
Türkçe 

İcra Tetkik Mercii Kararlarının Temyizi


Abdürrahim Karslı

Biz bu incelememiz ile, Türk Hukuku içinde önem arz eden icra tetkik mercii ve icra tetkik mercii kararlarının temyizinde özellik arz eden hususları nazara vererek, problem teşkil eden noktalarda ve husustaki görüşlerin tamamını aksettirip, mümkün mertebe kendi kaatlerimiz de belirterek çözümler aramaya çalıştık. Türk Hukukunda icra hukukuna ilişkin çalışmalar incelendiğinde görülecektir ki, özellikle icra hukukuna ilişkin bir mesele ele alınarak, konu ile ilgili açıklamalar yapılmakta, sonuçta kısaca icra tetkik merciinin o konuya ilişkin verdiği kararların temyizinin mümkün olup olmadığı belirtilerek, incelemelere son verilmektedir. Halbuki icra takip prosedürü, icra tetkik merciinin kararı ile son bulmaz. Buna karşı da hukuki çareler tanınmıştır. Biz bu çalışmamızda bunu bir adım daha ileriye götürerek, takibin devamına veya durmasına veya tamamen ortadan kaldırılmasına sebep olan ve alacaklı ve borçlunun, hatta bazı hallerde üçüncü şahsın maddi menfaatlerini doğrudan doğruya etkileyen, İcra ve İflas Kanununun doğru olarak uygulanmasını temin eden icra tetkik mercii kararlarının temyizini inceleyeceğiz. Bu çalışmamızı bu husustaki bütün problemlerin aydınlatılmasını sağlamasa dahi, en azından problemleri önemine uygun bir tarzda, bir bütün olarak ortaya koymaya ve çözümler aramaya sebep olursa maksadına ulaşmış olacaktır.


SATIN AL
Bültenimize üye olun; kitap haberlerini, imza günlerini ve özel indirimleri kaçırmayın!